ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี
November 4, 2014
สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เมษายน 2558 (Princess Maha Chakri Award)
April 1, 2015

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ เมษายน 2558

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. แบบประเมินความพึงพอใจ
  2. รายงานสถิติการปฏิบัติงาน
  3. รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
  4. แจ้งเพื่อทราบ

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6


 

รายงานสถิติการปฏิบัติงาน

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10


 

รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16

สไลด์17

สไลด์18


 

แจ้งเพื่อทราบ

สไลด์20

สไลด์21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *