สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤษภาคม 2558

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายงานการเข้าร่วมอบรม กับ สคอ.

แจ้งเพื่อทราบ

สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่

 • คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) 
  www.clinictech.rmutt.ac.th
 • เว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
  www.web.rmutt.ac.th
 • เว็บมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) ใหม่
 • เว็บเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงาน
  ดำเนินการประสานงานกับบริษัทแล้ว ได้ประชุมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

สไลด์5

สไลด์6


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *