ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤษภาคม 2558
May 1, 2015
ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2
May 8, 2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ คลิก

icon56-1806-1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *