XnView โปรแกรมสำหรับการใส่ข้อมูล Metadata และลดขนาดไฟล์ภาพอัตโนมัติ

เตรียมรับมือกับไวรัส ransomware ซึ่งจะเรียกกันในนามของ “โปรแกรมเรียกค่าไถ่”
May 14, 2015
วิธีการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์
May 14, 2015

XnView โปรแกรมสำหรับการใส่ข้อมูล Metadata และลดขนาดไฟล์ภาพอัตโนมัติ

การกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพก่อนนำขึ้นเว็บ ภาพที่จะนำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บบล็อก เว็บไซต์ นั้นก่อนที่คุณจะนำภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ว่ามาจากการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล  แสกนหรือคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตก็ตามสิ่งแรกคือคุณจะต้องกำหนดค่าต่าง ๆ ของภาพให้เหมาะสมที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บโดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของภาพที่จะนำเผยแพร่ดังนี้

  1. ภาพจะต้องการค่าความละเอียดอยู่ที่ 72 dpi (Dots Per Inch) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กับเว็บ
  2. การกำหนดชื่อภาพควรเป็น ปี เดือน วัน และตามด้วยชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข เช่นวันที่ 20140212-## เป็นต้น
  3. กำหนดขนาดของภาพให้มีขนาดที่เท่า ๆ กันเพราะเมื่อนำมาจัดทำเป็นอัลบั้มภาพจะสวยและมีระเบียบ
  4. ภาพที่นำมาจากอินเทอร์เน็ตจะต้องแน่ใจว่าสามารถใช้ได้ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และควรให้เครดิตของภาพไว้ด้านล่างภาพทุก ๆ ครั้งที่นำมาใช้กับเว็บบล็อกของคุณ

ถามว่าถ้าเรามีภาพอยู่จำนวนมาก ๆ แล้วต้องทำทั้ง 4 วิธีที่บอกแล้วเมื่อไหร่จะเขียนเรื่องเสร็จ ถ้าเรื่องนั้นมีรูปอยู่หลายรูป หรือจะไม่ใส่รูปทั้งหมดดีจะเลือกใส่แค่สองสามรูปพอมั้ย จากการกำหนดค่าดังกล่าวในข้อที่ 1 -3 นั้นขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยที่ชื่อว่า XnView โปรแกรมนี้จะช่วยจัดการภาพปริมาณมาก ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญคือเป็น Freeware นั้นก็คือฟรีคะ

ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อ่านบทความเกิดความสนใจที่จะอ่านบทความ ผู้เขียนบทความควรเขียนบทความโดยมีภาพประกอบ แต่ข้อควรระวังคือรูปภาพที่นำมาประกอบในบทความสามารถสื่อความหมายที่ต้องการ และมองเห็นจุดเด่นของงานอย่างชัดเจน โดยที่ภาพรวมของงานไปในทิศทางที่ส่งเสริมกันและกัน

ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มักมีขนาดที่ใหญ่ อักทั้งกล้องแต่ละรุ่นหรือการตั้งค่าแต่ละครั้งของผู้ถ่ายภาพอาจมีการกำหนดค่าความละเอียดของไฟล์ที่ถ่ายไว้แตกต่างกัน แต่สำหรับการนำไฟล์ภาพประกอบบนเว็บนั้นขนาดของภาพควรมีค่าความละเอียดไม่เกิน 72 dpi (Dots Per Inch) หากไฟล์ที่นำไปใช้ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของภาพให้มีขนาดดังกล่าวจะทำให้การเข้าถึงหน้าเว็บโหลดได้ช้า โปแกรม XnView เป็นโปรแกรมหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับคุณสมบัติของภาพจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *