สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2558 (เว็บไซต์สมาคมชาวพัทลุง)

สไลด์2

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15


 

เงื่อนไขการให้บริการจัดทำเว็บไซต์

ค่าจัดทำเว็บไซต์และ Fanpage 60,000 บาท  โดยให้บริการดังนี้

  • พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนข่าวให้ 180 วัน (6 เดือน) นับจากวันเริ่มทำสัญญา
  • จัดทำ Fanpage Facebook สมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับเว็บไซต์
  • ทำการตลาดบนเว็บไซต์เพื่อให้สามารถค้นหาใน Search engine ให้ติดอันดังต้น ๆ
  • ติดตั้งระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  • จ่ายชำระค่า Hosting และ Domain ให้ 1 ปี (ระบุ Domain ที่ต้องการเช่น www.XXXXX.co.th)
  • กำหนดการชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด คือชำระวันเริ่มทำสัญญา 40% และชำระที่เหลืออีก 60% ในวันครบกำหนด 180 วัน
  • จัดอบรมให้กับสมาคมฟรี 6 ชั่วโมง สอนวิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  • จัดทำคู่มือการใช้งานให้ 1 เล่ม
  • สำรองข้อมูลของเว็บไซต์ให้ในช่วงระยะเวลา 180 วัน
  • ในกรณีครบกำหนด 180 วันหากสมาคมต้องการจ้างต่อ คิดค่าบริการ 3,000 บาท : เดือน
June 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2558 (เว็บไซต์สมาคมชาวพัทลุง)

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2558 (เว็บไซต์สมาคมชาวพัทลุง)   เงื่อนไขการให้บริการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจัดทำเว็บไซต์และ Fanpage 60,000 บาท  โดยให้บริการดังนี้ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนข่าวให้ 180 วัน (6 เดือน) นับจากวันเริ่มทำสัญญา จัดทำ Fanpage Facebook สมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับเว็บไซต์ ทำการตลาดบนเว็บไซต์เพื่อให้สามารถค้นหาใน Search engine […]