สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. สถิติ Truehits.net
  2. รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน
  3. สอบถามเพิ่มเติม

 

สถิติ Truehits.net

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8สไลด์9สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16สไลด์17

สไลด์18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *