สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558 (อพสธ.)

สไลด์1

สไลด์2

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *