โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

ที่มาของผลงาน :
ปัจจุบันหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดูได้จากตัวมิเตอร์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือที่แผงมิเตอร์รวมตามอาคารพักอาศัย หรือตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในทุกๆ เดือน ซึ่งไม่สะดวกต่อการตรวจสอบหรือบริหารจัดการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันก้าวสู่รูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smartphone) โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ การนำมาประยุกต์รับส่งข้อมูลกับมิเตอร์จึงเป็นการลดต้นทุนที่ส่วนแสดงผล นอกจากการแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟรั่วสำหรับส่งข้อมูลไปแสดงที่สมาร์ตโฟน

ความเป็นนวัตกรรม :
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปจะใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน การเพิ่มชุดตรวจวัดไฟรั่วเข้าไปในตัวมิเตอร์จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากตัวมิเตอร์ โดยมีการแสดงผลและควบคุมผ่าน Application ที่ Smartphone ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมิเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *