ออกแบบ Rollup – Start Up
December 1, 2015
บูทปี2559
December 22, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สถิติ Truehits.net
  • รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน
  • อื่นๆ

 

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16

สไลด์17

สไลด์18

สไลด์19

สไลด์20สไลด์21

สไลด์22

สไลด์23

สไลด์24

สไลด์25

สไลด์26

สไลด์27

สไลด์28

สไลด์29

สไลด์30

สไลด์31

สไลด์32

สไลด์33

สไลด์34

สไลด์35

สไลด์36

สไลด์37

สไลด์38

สไลด์39

สไลด์40

สไลด์41

สไลด์42

สไลด์43

สไลด์44

สไลด์45

สไลด์46

สไลด์47

สไลด์48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *