ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

บูทปี2559
December 22, 2015
ภาพบรรยากาศโครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ
January 25, 2016

ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

ภาพการอบรมโครงการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read Album

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *