หลักสูตรการพัฒนา e-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC 9.2

วิทยากร : นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา (วิทยากรภายนอก บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำ กัด)
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

e-book

หลักการและเหตุผล

e-book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลายๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน
ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา E- Book และ e-Pub จะเป็นการสร้างไฟล์สาหรับเปิดในเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ กันโดยฟังก์ชันการทางานทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา E-Book หรือ E-Pub ให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
1. สร้างเอกสาร ePub ตามมาตรฐาน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดรองรับการใช้งาน แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
2. สามารถวาง Layout ของ E-Book ได้ อย่างสวยงาม แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยใช้งาน E-Book มาก่อน
3. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe InDesign เป็นต้น
4. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน E-Book เป็นของตนเองทุกคน

ระยะเวลาในการฝึกอบรมจานวน 3 วัน (18 ชั่วโมง)

e-Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *