จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559
February 15, 2016
แนะแนว
March 23, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2559

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • งานออกแบบ
 • งานที่กำลังดำเนินการ
 • งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

รายการออบแบบ (เพิ่มเติม) ขนาด A0

 • Onetext
 • บริการแจ้งซ่อม
 • Innovative + RMUTT Channel
 • Mobile App
 • Discustion Room

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6


 

รายการออกแบบปกตำรา

 • หลักการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
 • การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่
 • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
 • ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 2
 • ไมโครโปรเซสเซอร์
 • ระบบไฟฟ้ากำลัง
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15


 

 

แบนเนอร์ส่งบริษัท ทำโฆษณา (ชุดที่ 1)

 1. แบนเนอร์โฆษณา สอบตรงและงานสถาปณามหาวิทยาลัยฯ
  1.1 ขนาด 468×60
  1.2 ขนาด 728 x 90
  1.3 ขนาด 300 x 250
  1.4 ขนาด 336 x 280
 2. แบนเนอร์ทำโฆษณา facebook fanpage ขนาด 1200×444

สไลด์17

สไลด์18


 

แบนเนอร์ส่งบริษัท ทำโฆษณา (ชุดที่ 2)

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Start Up ราชมงคลธัญบุรี)

1.1 ขนาด 468×60
1.2 ขนาด 728 x 90
1.3 ขนาด 300 x 250
1.4 ขนาด 336 x 280

สไลด์20

สไลด์21

สไลด์22

สไลด์23

สไลด์24

สไลด์25

 


 

 

งานที่กำลังดำเนินการ

สไลด์27

สไลด์28

สไลด์29

สไลด์30

สไลด์31

สไลด์32

สไลด์33


 

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 • จัดทำเว็บผลิตภัณฑ์ RMUTT >> www.rmutt.biz
 • งานออกแบบเพื่อออกบูทแนะแนวเข้าศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี (กพน.และกองประชาสัมพันธ์)
 • เว็บสถาบันวิจัยและพัฒนาตัวใหม่ขอเป็น IP ก่อน (ยังไม่ได้ข้อมูล IP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *