ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ Social Marketing 29 เมษายน 2559
May 10, 2016
แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
June 17, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2559

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • งานที่ดำเนินการแล้ว
 • งานที่กำลังดำเนินการ
 • ปรับปรุงเว็บไซต์
 • ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน
 • งานยังไม่ได้ดำเนินการ

 

งานที่ดำเนินการแล้ว

งานออกแบบ

 • ขาตั้ง RFID
 • เครื่องยืมหนังสือ อาคารวิทยะบริการ
 • ออกแบบผนังโค้งวิทยบริการชั้น 1
 • สติกเกอร์ประตูทางเข้าวิทยะบริการ
 • Rowup SMEs
 • Banner ถวายอาลัย จำนวน 4 ขนาด
 • พระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4 ครั้ง
 • ป้ายนิทรรศการในโครงกรอบไม้ หัวข้อ ทรงเป็นแบบอย่าง “นักปฏิบัติ”
 • สติกเกอร์บริการวิทย หน้าทางเข้าชั้น 1

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16

 

งานออกแบบปก

รับผิดชอบโดย เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 • ปกหลักการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 • ปก IC3 GS5
  งานอบรม

สไลด์18

สไลด์19

สไลด์20

 

งานออกแบบ

รับผิดชอบโดย น.ส. วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 • ปกตำรา One Text
 • ประตูลิฟต์ ชั้น 1 2
 • AD ประชาสัมพันธ์ Year Plan หน้า ARIT

สไลด์22

สไลด์23

สไลด์24

 

งานออกแบบ

รับผิดชอบโดย น.ส. อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์

 • ปกออกแบบโปสเตอร์ SMART TABLE โต๊ะเรียนระบบสัมผัสอัจฉริยะ ขนาด 76.5 x 120 Centimeters
 • ทำการ์ดวันเกิดบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ใบ
 • ออกแบบป้าย EDUTAINMENT ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น2
 • ออกแบบปกหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
 • ออกแบบรูปทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
 • ออกแบบโปสเตอร์งานมอสโอลิมปิก

สไลด์27สไลด์28

สไลด์29

สไลด์30

สไลด์31

สไลด์32


 

งานที่กำลังดำเนินการ

 • ออกแบบบอร์ดนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โดย เปิ้ล
 • ออกแบบบอร์ดนิทรรศการ ก่อตั้งราชมงคล
  โดย เปิ้ล
 • พระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ขนาด 108*235 ซ.ม.
  โดย ปู
 • ออกแบบบอร์ดนิทรรศการตราสัญลักษณ์ราชมงคล
  โดย จูน

สไลด์35

สไลด์36

สไลด์37


 

ปรับปรุงเว็บไซต์

 • ปรับเมนูและข้อมูลหมวด “กลไกการบริหารงานวิจัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   โดย ปู  จำนวน 3 Flow
 • ปรับเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ www.startup.rmutt.ac.th
  เนื่องจากตัวอักษรเพี้ยน โดย ปูและ จูน

สไลด์40

สไลด์41


 

ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน

 • การอัพเดทหน้าเว็บให้เป็นปัจจุบัน (งานจ้าง)www.rmutt.ac.th
 • หน้าคลิปเว็บ SMEs Turnaroundhttp://www.sme.rmutt.ac.th/คลิป/
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (ทำเว็บเสร็จแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเรียน) www.nurse.rmutt.ac.th
 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ทำเว็บเสร็จแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเรียน) www.agr.rmutt.ac.th/academic

 

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 1. www.eng.rmutt.ac.th ใหม่
 2. เว็บไซต์ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 203.158.253.150
 3. ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหน้าเกี่ยวกับ ดาวน์โหลด และบริการให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
 4. อัพโหลดข้อมูลงานบริการวิชาการของทุกคณะเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน KM
 5. ป้ายบริการห้องสมุดหน้าลิฟ จำนวน 5 ชิ้น
 6. วิจัย
 7. PowerPoint
 8. สรุปเนื้อหาโครงการที่จะจัดอบรม ส่งงานอบรม
 9. ข้อมูลบริการวิชาการจากคณะเกษตร จำนวน 30 โฟลเดอร์ -249 ไฟล์
 10. ข้อมูลบริการวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ 90 ข่าว
 11. แบนเนอร์โฆษณา ส่งให้บริษัท SEO
  11.1  ขนาด 468×60 pixcel
  11.2  ขนาด 728 x 90 pixcel
  11.3  ขนาด 300 x 250 pixcel
  11.4  ขนาด 336 x 280 pixcel
  11.5  ขนาด 1200 x 444 pixcel
 12. ออกแบบประตูลิฟท์ อาคารวิทยบริการ จำนวน 4 ชิ้น
 13. ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริการ Co-Working Space
 14. แปลข้อมูลภาษาอังกฤษการจัดอันดับ Webometrics
 15. ออกแบบวิธีใช้งาน SMART Table’s Conception

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *