สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2559

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน งานยังไม่ได้ดำเนินการ

สไลด์2

 

สไลด์3

 

 

 

สไลด์4

 

สไลด์5

 

 

สไลด์6

 

 

สไลด์7

 

สไลด์8

 

สไลด์9

 

สไลด์10

 

 

 

 

สไลด์11

 

สไลด์16

สไลด์17

 

สไลด์18

 

สไลด์19

 

สไลด์20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *