กรกฎาคม

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8 ณ เทศลบาลนครรังสิต

เมื่อวันที่ 22  ถึง 23  กรกฏาคม 2560

กรกฎาคม 20, 2017
20170720WEB01-025

ภาพบรรยากาศอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเร […]
กรกฎาคม 19, 2017
ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแ […]
กรกฎาคม 7, 2017
Infigraphic RMUTT

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอ […]
กรกฎาคม 3, 2017
SMEs RMUTT

ออกแบบ Graphic Board บูธ SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต […]