สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.งานประจำ

2.งานโครงการ

3.งานอื่นๆ


งานประจำ

20181106-website_Page_02

20181106-website_Page_03

20181106-website_Page_04

20181106-website_Page_05

20181106-website_Page_06

20181106-website_Page_07

20181106-website_Page_08

20181106-website_Page_09

20181106-website_Page_10

20181106-website_Page_11

20181106-website_Page_12

20181106-website_Page_13

20181106-website_Page_15

20181106-website_Page_16

20181106-website_Page_17

20181106-website_Page_18

20181106-website_Page_19

20181106-website_Page_20

20181106-website_Page_21

20181106-website_Page_22

20181106-website_Page_23

20181106-website_Page_24

20181106-website_Page_25

20181106-website_Page_26

20181106-website_Page_27

20181106-website_Page_28

20181106-website_Page_29

20181106-website_Page_30

20181106-website_Page_31

20181106-website_Page_32

20181106-website_Page_33

20181106-website_Page_34

20181106-website_Page_35

20181106-website_Page_36

20181106-website_Page_37

20181106-website_Page_38

20181106-website_Page_39

20181106-website_Page_4020181106-website_Page_41

20181106-website_Page_42

20181106-website_Page_43

20181106-website_Page_44

20181106-website_Page_45

20181106-website_Page_4620181106-website_Page_47

20181106-website_Page_4820181106-website_Page_49

20181106-website_Page_50

20181106-website_Page_51

20181106-website_Page_52

20181106-website_Page_53

 

November 6, 2018

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.งานประจำ 2.งานโครงการ 3.งานอื่นๆ งานประจำ  
November 5, 2018

ผลงานการออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018

ออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018 ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พื้นที่ให้บริการศูนย์นิทรรศการห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอบรม อีกทั้งบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น สิ่งอำนวยความสะดวก -Wifi -จอทีวีหรือโปรเจคเตอร์ -ระบบเสียง -ไมค์ห้องประชุม -เวที วัน – เวลา […]
October 17, 2018

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร  ออกแบบโดยนายภัทริยะ ศรีทอง ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ออกแบบหน้ากล่อง […]
October 2, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 18, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 17, 2018

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะ รายงานผลการดำเนินงาน
September 12, 2018

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561  ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 3 บอร์ด โดยแบ่งออกแบบดังนี้ ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ออกแบบโดย : วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   ป้ายไวนิล  ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช โรลอัพ ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   แบคดรอป ออกแบบโดย : […]
September 4, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเกษียณ กำหนดส่งโรงพิมพ์ สัปดาห์นี้ 2. ออกแบบบูทคลัสเตอร์ งาน 7 กันยายน 2561 3. อัลบั้มรับปริญญา พระฉายาลักษณ์ 4. Infographic จบ/มีงานทำ แก้ไขแบบ/เพิ่มเติมข้อมูล
September 3, 2018

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย 8 อาชีพ ครอบคลุม 15 คุณวุฒิวิชาชีพ – ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 7) – นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 4-5) – นักการตลาดดิจิทัล (ชั้น 5-6) – นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ (ชั้น 5-6) – นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]
July 31, 2018

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการสร้างกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพและเสียง ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกการอบรมสามารถนำความรู้ในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในงานของตนต่อไป ในการนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา […]
July 23, 2018

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ Maker From maker to innovation

“จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม” เงื่อนไขการขอเข้าใช้บริการ เพียงแค่คุณมีแนวคิด (idea) และเพื่อนร่วมฝันต่างคณะ 3-5 คนพร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ก็สามารถยื่นขอรับบริการพื้นที่ได้ ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดกลาง) โทร 02-549-3643 หากได้รับพิจารณาคณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ก็จะได้สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว  
June 14, 2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา […]