ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018
January 31, 2018
ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018
January 31, 2018

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th)

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th)

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2018 (www.4icu.org/th)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 14 ของประเทศ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)

ตารางกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย UniRank หรือ 4ICU

TOP UNIVERSITIES IN THAILAND by 2018 University Ranking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *