ขอเชิญบุคลากรภายในเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 24-26 เมษายน 2561

ขอเชิญบุคลากรภายในเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ  24-26 เมษายน 2561

****สถานะจำนวนที่นั่ง : เต็ม****

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว

สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กรด้านการศึกษา ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการแสดงข้อมูลภายในองค์กรทั้งในด้านจำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษา เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูล และการนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในระดับคณะและสาขาวิชาประจำคณะและที่สำคัญการนำสื่ออินโฟกราฟิกมาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาในการสอนมีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาการสอนได้เป็นอย่างดี

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้

**ลงทะเบียนออนไลน์   **

ผู้ใช้งานสามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบด้วย “Account Internet” ของ มทร.ธัญบุรี และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้

เฉพาะบุคคลภายใน สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079

 register-01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยายประกอบการสาธิต
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Illustrator CC

ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (วิทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฝึกอบรม  ชั้น2 ห้องอบรม 2

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

**ลงทะเบียนออนไลน์ **

ในการลงทะเบียน Online คุณจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน หากท่านยังไม่มี User และ Password สามารถสมัครสมาชิกซึ่งมีขั้นตอนดัง Link  >> ขั้นตอนการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079

 

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ 

 ผู้ช่วยวิทยากร  นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนายภัทริยะ ศรีทอง

รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
 

24 เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

1. Power of Visual Communication

2. Workshop 1 อ่านข้อความแล้ววาดภาพตามความเข้าใจ

3. หลักการออกแบบ Infographic

3.1       4 Type of Infographic

3.2       8 Kinds of Infographic

When to use Infographic (9 เหตุผล)

13.00-16.00 น.

1. 6  Step to creative Good Infographic

2. Workshop 2 Design Brief Infographic บนกระดาษ

3. Workshop 3 Design Headline Infographic บนกระดาษ

 

25 เมษายน 2561

 

09.00-12.00 น.

1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 การวาดรูปทรงพื้นฐาน

1.2 การวาดรูปทรงด้วย Pen Tool

1.3 การตัดเจาะวัตถุ

13.00-16.00 น.

1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 การเลือกใช้สีในงานออกแบบ (Colours)

1.2 การใส่สีให้กับรูปทรง

1.3 การเลือกใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ (Font)

3. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe Illustrator

 

26 เมษายน 2561

 

09.00-12.00 น.

1. Workshop 5 Design Headline Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

2. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

13.00-16.00 น.

1. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

2. สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม

3. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม- เรียนรู้และบริหารจัดการ Template

– การนำเสนอผลงาน

[wpfilebase tag=file id=26 /]

รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 24 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้ ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 18 ชั่วโมง ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น2 ห้อง 202

2 Comments

 1. อุไรวรรณ โสภา says:

  สถานะเป็นบุคคลภายนอกค่ะ
  ไม่สามารถสมัครได้

  • เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช says:

   ต้องขออภัยด้วยคะ ในอนาคตจะพยายามทำเป็นสื่อออนไลน์ให้เรียนรู้ได้คะ ขอบคุณที่ติดตามผลงานคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *