สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หนังสือเกษียณ กำหนดส่งโรงพิมพ์ สัปดาห์นี้
2. ออกแบบบูทคลัสเตอร์ งาน 7 กันยายน 2561
3. อัลบั้มรับปริญญา พระฉายาลักษณ์
4. Infographic จบ/มีงานทำ แก้ไขแบบ/เพิ่มเติมข้อมูล


สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

September 4, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเกษียณ กำหนดส่งโรงพิมพ์ สัปดาห์นี้ 2. ออกแบบบูทคลัสเตอร์ งาน 7 กันยายน 2561 3. อัลบั้มรับปริญญา พระฉายาลักษณ์ 4. Infographic จบ/มีงานทำ แก้ไขแบบ/เพิ่มเติมข้อมูล