สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ผลงานการออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018
November 5, 2018
สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
January 8, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.งานประจำ

2.งานโครงการ

3.งานอื่นๆ


งานประจำ

20181106-website_Page_02

20181106-website_Page_03

20181106-website_Page_04

20181106-website_Page_05

20181106-website_Page_06

20181106-website_Page_07

20181106-website_Page_08

20181106-website_Page_09

20181106-website_Page_10

20181106-website_Page_11

20181106-website_Page_12

20181106-website_Page_13

20181106-website_Page_15

20181106-website_Page_16

20181106-website_Page_17

20181106-website_Page_18

20181106-website_Page_19

20181106-website_Page_20

20181106-website_Page_21

20181106-website_Page_22

20181106-website_Page_23

20181106-website_Page_24

20181106-website_Page_25

20181106-website_Page_26

20181106-website_Page_27

20181106-website_Page_28

20181106-website_Page_29

20181106-website_Page_30

20181106-website_Page_31

20181106-website_Page_32

20181106-website_Page_33

20181106-website_Page_34

20181106-website_Page_35

20181106-website_Page_36

20181106-website_Page_37

20181106-website_Page_38

20181106-website_Page_39

20181106-website_Page_4020181106-website_Page_41

20181106-website_Page_42

20181106-website_Page_43

20181106-website_Page_44

20181106-website_Page_45

20181106-website_Page_4620181106-website_Page_47

20181106-website_Page_4820181106-website_Page_49

20181106-website_Page_50

20181106-website_Page_51

20181106-website_Page_52

20181106-website_Page_53

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *