ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมใช้ระบบบ้านพักสวัสดิการ 

1. การดาวน์โหลด Application สามารถดาวโหลดได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
2. การใช้งานผู้เช่า สามารถดูบิลออนไลน์ได้, แจ้งซ่อมบ้านพัก ฯลฯ
3. มีการแจ้งเตือนผ่าน Application เช่น การรับบิล, การชำระค่าเช่า
4. ผู้เช่าสามารถชำระค่าเช่าบ้านพัก ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น Mobile Banking, ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร

Login ด้วย facebook หรือสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธงรบ ชาตะรัตน์ ฝ่ายสวัสดิการ
กองบริหารงานบุคคล โทร. 02-549-4919

ออกแบบโดย นายภัทริยะ ศรีทอง

poster-bunpug-02

 

March 25, 2019

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมใช้ระบบบ้านพักสวัสดิการ  1. การดาวน์โหลด Application สามารถดาวโหลดได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 2. การใช้งานผู้เช่า สามารถดูบิลออนไลน์ได้, แจ้งซ่อมบ้านพัก ฯลฯ 3. มีการแจ้งเตือนผ่าน Application เช่น การรับบิล, […]