(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/8K1HPQcjyJ8DSqZ7A

ส่งหลักฐานการลงทะเบียน

หลักฐานการชำระเงิน

1. ส่งผ่านระบบได้ที่ forms.gle/5sBXqvvunzuxEV5Y7

* หมายเหตุ ในการอัพโหลดไฟล์จะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google เท่านั้น

2. ส่งทางอีเมล์  ikc@rmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 318 9887

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” 20190410-Infographic-04

วิทยากรโดย  นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ดูประวัติ

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว
ในการจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้

รูปแบบการฝึกอบรม

– การบรรยายประกอบการสาธิต
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้ทฤษฎีการสร้างและออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ
2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ สรุปประเด็นความรู้ หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น
3. สามารถ Infographic ประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์องค์กร การโฆษณาสินค้า การจัดทำสื่อการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ เป็นต้น
4. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เพื่อใช้ในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน Infographic เป็นของตนเองทุกคน

ตัวอย่างงาน Infographic

 การปลูกข้าวด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญ”

 

กําหนดการฝึกอบรม

วันที่

เวลา

กิจกรรม

1 08.30-09.00 น.

09.00-12.00 น.

1. Power of Visual Communication

2. Workshop 1 อ่านข้อความแล้ววาดภาพตามความเข้าใจ

3. หลักการออกแบบ Infographic

3.1      4 Type of Infographic

3.2      8 Kinds of Infographic

3.3      When to use Infographic (9 เหตุผล)

13.00-16.30 น. 1. 6  Step to creative Good Infographic

2. Workshop 2 Design Brief Infographic บนกระดาษ

3. Workshop 3 Design Headline Infographic บนกระดาษ

2 08.30-12.00 น. 1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 ฝึกการวาดรูปทรงพื้นฐาน

1.2 ฝึกการวาดรูปทรงด้วย Pen Tool จากต้นแบบ

1.3 การตัดเจาะวัตถุ

13.00-16.30 น. 1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 การเลือกใช้สีในงานออกแบบ (Colours)

1.2 การใส่สีให้กับรูปทรง

1.3 การเลือกใช้ตัวอักษรในงานออกแบบและการสร้างตัวอักษร (Font)

2. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

3. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe Illustrator

3 08.30-12.00 น. 1. ฝึกสร้างรูปทรง และการปรับแต่งรูปทรง

2. Workshop 5 Design Headline Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

3. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

13.00-16.30 น. 1. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

2. สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม

3. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

 

หนังสือเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” 

[wpfilebase tag=file id=28 tpl=download-button /]

April 11, 2019

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/8K1HPQcjyJ8DSqZ7A ส่งหลักฐานการลงทะเบียน 1. ส่งผ่านระบบได้ที่ forms.gle/5sBXqvvunzuxEV5Y7 * หมายเหตุ ในการอัพโหลดไฟล์จะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google เท่านั้น 2. ส่งทางอีเมล์  ikc@rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 318 9887 วิทยากรโดย  นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ดูประวัติ ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic […]