ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2562

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ซึ่งการอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายมากขึ้น

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม

ในพิธีเปิด มีนางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมในพิธีเปิด

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2562 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมเเละความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) RMUTT Innovation & Knowledge Center ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงสื่อมวลชนจำนวน 33 คน ทั้งสื่อมวลชนที่ยังทำงานอยู่ในวิชาชีพทั้งในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด อดีตสื่อมวลชนที่มีความจำเป็นต้องออกจากวิชาชีพแต่ยังมีหัวใจเป็นนักข่าว นักวิชาการฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการทำอินโฟกราฟฟิก เพื่อเพิ่มทักษะนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการทำข่าว และประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต

“ในนามตัวแทนกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ต้องขอขอบคุณมทร.ธัญบุรี ที่กรุณาหยิบยื่นน้ำใจต่อวงการสื่อในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมสื่อได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี ทำให้สื่อมวลชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันกับโลกแห่งการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆด้วย ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สถานที่และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ในการอบรมทั้งหลักสูตรเอสเอ็มอี และอบรมอินโฟกราฟฟิก จนบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี” นายจีรพงษ์ กล่าว

พิธีปิด นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวตอนหนึ่งในการปิดการอบรมอินโฟกราฟฟิกว่า หากสมาคมนักข่าวฯ ต้องการให้ มทร.ธัญบุรี จะช่วยดูแลวงการสื่อมวลชนอีกก็ยินดี เพราะสิ่งนี้เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยเราอยู่แล้วในการบริการด้านวิชาการให้กับสังคม

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อม ด้วยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ผู้ที่อบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ถัดจากนั้นเป็นการมอบรางวัลผลงานอินโฟกราฟฟิกจำนวน 5 รางวัล โดย รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวสวัตติ์ โอดทวี จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นางสาวเปรมา ธนิศราพงศ์ จากบมจ.อสมท และนายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ จากตราดทีวี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ นางสาวลิปิการ์ ชูกมล จาก Spring news และนางสาวชุมานันท์ วิเชียรศรี จาก Spring news

 

20190719-21ARIT-144

โดยในตอนท้ายผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร วิทยากร ผู้เข้าอบรวม ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกโดยมี ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ และนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวฯ ร่วมถ่ายภาพ

July 23, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2562 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ซึ่งการอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายมากขึ้น ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ […]