ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม

20171108-eduroam_android

การเข้าใช้งาน Eduroam WIFI บนระบบ Android

ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม

 

 

20171108-eduroam_ios

การเข้าใช้งาน Eduroam WIFI บนระบบ iOS

ออกแบบโดย : นายประพันธ์  ประทุมวัน

November 8, 2017

ออกแบบคู่มือการเข้าใช้งาน Eduroam WIFI บนระบบ iOS และ Android

ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม     ออกแบบโดย : นายประพันธ์  ประทุมวัน
November 8, 2017

ออกแบบป้ายโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช     ออกแบบโดย : นายภัทริยะ ศรีทอง     ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม     ออกแบบโดย : นายประพันธ์  ประทุมวัน
November 8, 2017

ออกแบบป้ายงานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี
October 31, 2017

ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าประตูลิฟต์อาคารวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี

ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าประตูลิฟต์อาคารวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี ชั้นที่ 1 – ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE 4S (Strategy) –> สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 4D (Digital) –> ขับเคลื่อน Digital […]