natthaporn

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ

April 24, 2018

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ วันที่ 24-26 เมษายน 2561

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ
January 31, 2018

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th) ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2018 (www.4icu.org/th) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 14 ของประเทศ) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ […]