pattariya

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน

icon56-1806-1

 

ตุลาคม 26, 2020
20200826-ai-info-neww-2

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ […]
กันยายน 8, 2020
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ ประชุมเชิงปฏิบ […]
สิงหาคม 31, 2020
20200715-3X3-Backdrop-News-Create-01

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิ […]
สิงหาคม 27, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
สิงหาคม 25, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
พฤศจิกายน 7, 2019
20191030-Learning-inweb-01-001

ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอ […]
สิงหาคม 9, 2019
library-rmutt-new-2-01

ผลงานการออกแบบแผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุร […]
มีนาคม 25, 2019
poster-bunpug-02

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพั […]
มกราคม 29, 2019
หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปา […]
กรกฎาคม 23, 2018
maker-space-03

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ Maker From maker to innovation

“จากสิ่งประดิษฐ์สู่ว […]
มิถุนายน 13, 2018
a4-01

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RMUTT E-Library App

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RM […]
มิถุนายน 13, 2018
Print

ผลงานการออกแบบ Backdrop โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

ผลงานการออกแบบ Backdrop โค […]