regent

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 55 คน

 

พฤษภาคม 10, 2019
อบรม infographic_๑๙๐๕๑๐_0050

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
พฤษภาคม 2, 2019
DSC_0059

ภาพบรรยากาศการอบรม photoshop illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
เมษายน 19, 2019
0043

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 256 […]
กุมภาพันธ์ 5, 2019
สไลด์1

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพ […]