ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

March 24, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล **ลงทะเบียนออนไลน์   ** ผู้ใช้งานสามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบด้วย “Account Internet” ของ มทร.ธัญบุรี และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. […]
March 23, 2016

แนะแนว

แนะแนว
December 22, 2015

บูทปี2559

บูทปี 2559  
November 2, 2015

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน ที่มาของผลงาน : ปัจจุบันหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดูได้จากตัวมิเตอร์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือที่แผงมิเตอร์รวมตามอาคารพักอาศัย หรือตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในทุกๆ เดือน ซึ่งไม่สะดวกต่อการตรวจสอบหรือบริหารจัดการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันก้าวสู่รูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smartphone) โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ การนำมาประยุกต์รับส่งข้อมูลกับมิเตอร์จึงเป็นการลดต้นทุนที่ส่วนแสดงผล นอกจากการแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟรั่วสำหรับส่งข้อมูลไปแสดงที่สมาร์ตโฟน ความเป็นนวัตกรรม : มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปจะใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน การเพิ่มชุดตรวจวัดไฟรั่วเข้าไปในตัวมิเตอร์จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากตัวมิเตอร์ โดยมีการแสดงผลและควบคุมผ่าน Application ที่ Smartphone ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมิเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
September 24, 2015

RMUTT

RMUTT
August 1, 2015

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล **ลงทะเบียนออนไลน์   ** ในการลงทะเบียน Online คุณจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน หากท่านยังไม่มี User และ Password สามารถสมัครสมาชิกซึ่งมีขั้นตอนดัง Link  >> ขั้นตอนการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079   […]
May 14, 2015

เตรียมรับมือกับไวรัส ransomware ซึ่งจะเรียกกันในนามของ “โปรแกรมเรียกค่าไถ่”

เตือนภัยไวรัส ransomware ณ ขณะนี้ได้มีไวรัสตระกูลมัลแวร์ที่มีชื่อว่า แรนซัมแวร์ (ransomware) กาลังระบาดอยู่ภายในโลกอินเตอร์เน็ต โดยผลของมันจะทาให้ไฟล์ข้อมูล เอกสาร รูปภาพต่าง ๆ ภายที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกล็อกเปิดใช้งานไม่ได้ โดยขณะนี้ทางด้านสานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีหนังสือแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน เกี่ยวกับไวรัสดังกล่าวแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก : http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=2067
November 4, 2014

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล ประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 9 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี จบแล้ว…มีงานทำ หลากหลายสาขาวิชา … เรียนตามความถนัด […]
July 1, 2014

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร i-Work ห้อง 201  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **ลงทะเบียนออนไลน์   ** ในการลงทะเบียน Online คุณจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน หากท่านยังไม่มี User […]
June 1, 2014

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  **ลงทะเบียนออนไลน์** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3083 , 02 549 4079 หลักการและเหตุผล                                                             ด้วย […]
June 3, 2013

สรรหาอธิการบดี

สรรหาอธิการบดี
March 21, 2013

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.moodle.rmutt.ac.th รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ 3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  […]