สรุปงาน

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผลงานจำนวน 22 ชิ้น

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (วิทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

 

July 7, 2017

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผลงานจำนวน 22 ชิ้น วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (วิทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) นางสาวอำไพพรรณ […]
March 1, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน งานที่ดำเนินการแล้ว เปลี่ยน URL และชื่อหน่วยงานของวิเทศสัมพันธ์ใหม่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอเปลี่ยน URL ใหม่ www.isd.rmutt.ac.th สรุปข้อมูลโครงการตำรา งานที่ส่งแล้วทั้งหมด 10 […]
March 1, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ   งานที่ดำเนินการแล้ว งานออกแบบ งานออกแบบ Banner SEO ออกแบบแบนเนอร์ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30  (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) ออกแบบรูปแบนเนอร์ขอเชิญร่วมเดินการกุศลราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ […]
February 16, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2559-มกราคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ที่พัฒนาใหม่ รวม 5 เว็บไซต์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) สำนักสหกิจศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์) 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา (วรรณ์วิสาข์ […]
November 1, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2559 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน งานยังไม่ได้ดำเนินการ                                   […]
June 23, 2016

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการอบรม Social Marketing

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559  เวลา 08.30-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร Social […]
June 1, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มิถุนายน 2559 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน งานยังไม่ได้ดำเนินการ   งานที่ดำเนินการแล้ว งานออกแบบ ขาตั้ง RFID เครื่องยืมหนังสือ อาคารวิทยะบริการ ออกแบบผนังโค้งวิทยบริการชั้น 1 สติกเกอร์ประตูทางเข้าวิทยะบริการ Rowup SMEs Banner ถวายอาลัย จำนวน 4 ขนาด […]
March 1, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2559 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานออกแบบ งานที่กำลังดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   รายการออบแบบ (เพิ่มเติม) ขนาด A0 Onetext บริการแจ้งซ่อม Innovative + RMUTT Channel Mobile App Discustion Room   รายการออกแบบปกตำรา หลักการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ […]
December 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน อื่นๆ  
October 19, 2015

สรุปจำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2558

สรุปข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มีจำนวนร่วมทั้งสิ้น 16 เว็บไซต์ ประกอบด้วย พัฒนาเว็บไซต์ (สร้างเว็บใหม่) ลำดับ เนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน URL 1 สร้างเว็บหอเกียรติยศ […]
October 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558        
September 3, 2015

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ระหว่างวันที่วันที่  26-28 สิงหาคม  2558  เวลา  08.30-16.30 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน) ความคิดเห็นต่อโครงการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 94.92 อยู่ที่ระดับมากที่สุด หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ […]