การอบรมเชิงปฎิบัติการ

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ

การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation

ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation โรงเรียนปากเกร็ด

ด้วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน โรงเรียนปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation และคลิปวีดีโอ การสอนสู่การนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม DEEP แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 182 คน เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1. หลักการออกแบบ (Design principles)
2. ดาวน์โหลด Font ฟรี และวิธีการติดตั้งลง Windows
3. ลบพื้นหลังด้วยเว็บ www.remove.bg
4. การรีทัชตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Application Snapseed
5. แนะนำการดาวน์โหลดภาพ Vector Icon
6. การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPiont

icon56-1806-1

November 13, 2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด้วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน โรงเรียนปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation และคลิปวีดีโอ การสอนสู่การนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม DEEP แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน […]