งานออกแบบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น

รัฐบาลได้มีนโยบาส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นมนทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชนประชาชน  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลป OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็นตลาด  “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และชูอัตลักษณ์ ตลอดจน วิธีชุมชนตาม อัตลักษณ์ของชุมชน

20170908-ป้ายไฟตลาดร่มหุบ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

มกราคม 17, 2019
20170908-ป้ายไฟตลาดร่มหุบ

ออกแบบ ป้ายไฟ ตลาดร่มหุบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรก […]
มกราคม 17, 2019
20190111-ptt-1

ออกแบบ ป้ายโปรเจคเตอร์ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิส […]
ตุลาคม 17, 2018
Print

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO […]
มิถุนายน 7, 2018
Print

ออกแบบ Rollup RFID Book Return System

5 ขั้นตอนการยืมหนังสือ ด้ว […]
มกราคม 17, 2018
brochure-5

ออกแบบ ใบปลิวตลาดต้องชม

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรก […]
มกราคม 17, 2018
20180301-Shrine

ออกแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม

ประวัติตลาดร่มหุบ ตลาดร่มห […]
กรกฎาคม 20, 2017
20170720WEB01-025

ภาพบรรยากาศอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเร […]
กรกฎาคม 3, 2017
SMEs RMUTT

ออกแบบ Graphic Board บูธ SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต […]
มิถุนายน 23, 2017
20170623-herbP1

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
มีนาคม 17, 2017
20170317-SME-StrongP2

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
กันยายน 27, 2016
20160927web02-16

ผลงานออกแบบ 2 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อ […]
กันยายน 27, 2016
20160927web01-11

ผลงานออกแบบ 1 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อ […]