ตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการศึกษา องค์กรมหาชน หรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าองค์กรขนาดใด ก็ต่างต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ ของตนเองให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันได้มีช่องทางการโฆณาอย่างมากมาย หนึ่งในนั้น Facebook Fanpage ก็เป็นช่องทางที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงและรับสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง  Facebook Fanpage นี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับ website ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจนเพื่มมากขึ้น

วิธีการสร้าง Facebook Fanpage
1.  Login เข้าสู่ ID Facebook หลักเพื่อทำการสร้างแฟนเพจ จากนั้นคลิ๊กที่เมนู  “ตั้งค่าบัญชี” แล้วเลือกที่ “สร้างเพจ”  ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกตังตัวอย่าง

1

2. เลือกประเภทของธุรกิจ แล้วคลิ๊กที่ ปุ่ม “เริ่มกันเลย”

2

 

3. ทำการอัพโหลดรูปภาพประจำตัว แล้วกดปุ่ม  “ดำเนินการต่อ”

3

4.  ในส่วนของการเชิญชวนเพื่อนให้กดที่ปุ่ม “ข้าม” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

4

5.  ข้อมูลเบื้อต้น เราสามารถแก้ไข หรือเพิ่มในภายหลัง ดังนั้นเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ท่านสามารถกดที่ปุ่ม “ข้าม” ได้เลย

5

 

6. จากนั้นจะพบหน้าต่างดังภาพ ให้ทำการตั้งค่าต่างๆ ได้เลย

6

 

 

May 14, 2015

วิธีการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการศึกษา องค์กรมหาชน หรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าองค์กรขนาดใด ก็ต่างต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ ของตนเองให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันได้มีช่องทางการโฆณาอย่างมากมาย หนึ่งในนั้น Facebook Fanpage ก็เป็นช่องทางที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงและรับสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง  Facebook Fanpage นี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับ website ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจนเพื่มมากขึ้น