ภาพบรรยากาศอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read Album

พฤษภาคม 10, 2016
20160510-socialMarketing-044

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ Social Marketing 29 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ […]
พฤษภาคม 10, 2016
20160510-Weblog-002

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพ […]
กันยายน 4, 2015
20150826-28-weblog-129

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงก […]