สถิติผู้เยี่ยมชม

สถิติการให้บริการด้านเว็บไซต์ ประเดือน กันยายน ปี 2559

ออกแบบ Graph เมื่อวันที่ 03/10/2016 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม
1. วันที่คนดูสูงสุง จากจำนวน pageview   4,509
2. วันที่คนดูสูงสุง จากจำนวน IP   2,428
3. ชั่วโมงที่คนดูสูงสุด   13:00-14:00 น.
4. ชั่วโมงที่คนดูต่ำสุด   4:00-5:00 น.

ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บ จาก Referrer
1. ใช้วนเวียน ภายใน เว็บไซต์เราเอง   43,181
2. มาทาง Search Engine   22,323
3. Bookmark (เข้ามาโดยตรง)   18,220
4. มาทางเว็บไซต์อื่น ๆ   5,744

สถิติการให้บริการด้านเว็บไซต์ ประเดือน กันยายน ปี 2559

January 4, 2017

สถิติการให้บริการด้านเว็บไซต์ ประเดือน กันยายน ปี 2559

สถิติการให้บริการด้านเว็บไซต์ ประเดือน กันยายน ปี 2559 ออกแบบ Graph เมื่อวันที่ 03/10/2016    สถิติผู้เยี่ยมชม 1. วันที่คนดูสูงสุง จากจำนวน pageview   4,509 2. วันที่คนดูสูงสุง จากจำนวน IP   2,428 3. ชั่วโมงที่คนดูสูงสุด   […]