ออกแบบบูท

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

โดยได้รับมอบหมายให้จัดบูท 4 บูทดังต่อไปนี้

1. บูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วยบอร์ดแสดงบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 17 บอร์ดและโรอัพรวมบริการ 1ชิ้น

ทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ประกอบด้วยสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดรวม 9 ชิ้น ดังนี้
1. เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ชิ้น
2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จำนวน 3 ชิ้น
3. กิจกรรมพัฒนาเครื่อข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร  จำนวน 3 ชิ้น

20190627-cluster-both-11jpg-01

บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

3. บูทโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

ประกอบด้วยสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดรวม 6 ชิ้น ดังนี้
1. สถิติในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 ชิ้น
2. เสียงตอบรับของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ชิ้น 9 คน
3. QR Code คลิบวิดีโอหลัดสูตร

บูทโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 บูทโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

 

 

QR Code คลิบวิดีโอหลัดสูตรบูทโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

—-แทรกภาพถ่าย

August 9, 2019

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี โดยได้รับมอบหมายให้จัดบูท 4 บูทดังต่อไปนี้ 1. บูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบอร์ดแสดงบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 17 บอร์ดและโรอัพรวมบริการ 1ชิ้น 2. บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 […]