เทคนิคการนำเสนองาน

ภาพการอบรมโครงการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read Album

 

 

January 15, 2016

ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

ภาพการอบรมโครงการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี