e-Book

ภาพบรรยากาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E Book “เรื่องเล่คนชายขอบ” เพื่อการเผยแพร่เรื่องเล่าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิส์ (E-Book ให้ผู้ที่สนใจงานความร่วมมือระหว่างประเทศของจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดน คู่ขนานได้เข้าใจกระบวนการดำเนิงานชัตเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลดำเนินงาน ค้นป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชาแดนและจังหวัดคู่ขนานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความนสนใจ ลดภาระค่ใช้จ่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กรมควบคุมโรค ขอเชิญนางสาวบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. 1)    บรรยาย ประโยชน์และความสำคัญของ E-book ตัวอย่างการออกแบบ E-book หลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบของ
E-book การเลือกใช้สี การเลือกใช้ตัวอักษร2)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของ Program และเครื่องมือในการใช้งาน Program ประกอบไปด้วยการสร้างเอกสารใหม่ และการตั้งค่าขนาดเอกสารสำหรับการจัดทำ E-book การสร้างแม่ธีมหรือเท็มเพลตด้วย Slide Master
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.00-17.00 น. 1)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การแทรกข้อความและจัดรูปแบบ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร

2)    การลบพื้นหลังของภาพด้วย www.remove.bg

3)    การรีทัชตกแต่ภาพด้าย Application Snapseed เบื้องต้น

4)    การติดตั้งตัวอักษรเพื่อใช้ในการออกแบบ E-book จากเว็บไซต์ www.f0nt.com

5)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การแทรก Video หรือไฟล์เสียง

เวลา 09.00-12.00 น. 1)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร้างไฮเปอร์ลิงก์

2)    การบันทึกไฟล์เพื่อนำขึ้นบนออนไลน์บนเว็บไซต์ https://pubhtml5.com

3)    อัพโหลดไฟล์บนระบบออนไลน์เป็น E-book ที่สามารถแชร์บน Social Media หรือฝังไว้บนเว็บไซต์

4)    Workshop จัดทำ e-Book 1 เล่ม เรื่อง เรื่องเล่าของนกยูง

5)    สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม

E-Book มีอะไรดี ?

ยุคดิจิตัล เป็นยุคที่นักเขียน หรือคอลัมนิสต์ต้องปรับตัวเข้าหาสื่อออนไลน์ และอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนจากการทำงานส่งสำนักพิมพ์ เพื่อตีพิมพ์ลงกระดาษแบบเดิมๆ ตอนนี้กลายเป็นการทำสื่อที่เรียกว่า eBook ซึ่งมีหลายช่องทางที่ทำให้นักเขียนหารายได้แบบออนไลน์ได้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องง้อสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์แบบแต่ก่อน นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆ ด้าน ดังนี้

รับกำไรจากการขายไป 100%

แม้ว่าการตีพิมพ์งานเขียนกับสำนักพิมพ์จะไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องการขาดทุน แต่ต้องแลกกับส่วนแบ่งรายได้น้อยนิดจากสำนักพิมพ์เท่านั้น แต่ E-Book นั้นใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยเพียงมีไอเดียเจ๋งๆ ก็มีโอกาสได้รับกำไรที่มากขึ้น หรืออาจจะเรียกได้ว่า 100% จากที่ลงแรงไป สิ่งที่จะได้กลับมา มันเป็นเงินของคุณคนเดียว!

ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง

สมัยก่อนหากต้องการจะทำหนังสือสักเล่ม คุณจะต้องสืบราคาต้นทุนการพิมพ์หนังสือ และต้องยอมจ่ายต้นทุนการพิมพ์ รวมถึงค่าจัดส่งหนังสือให้กับลูกค้า หรือกระทั่งยอมโดนหักค่าฝากขายในร้านหนังสือ แต่เมื่อก้าวเข้ามาสู่ยุคของ E-Book คุณไม่ต้องเสียค่าพิมพ์แม้แต่บาทเดียว ลูกค้าสามารถซื้อหนังสือคุณทั้งเล่มเพียงแค่กดคลิกเท่านั้น ไม่ต้องมีค่าจัดส่งใดๆ และตอนนี้ในแอพพลิเคชั่นอีบุ๊คบางแห่งไม่ทำการเก็บส่วนแบ่งรายได้แล้วเช่น Ookbee ดังนั้นคุณจะได้ รายได้จากการขายแบบเต็มๆ โดยไม่ต้องลงทุนมาก

ซื้อง่าย ขายเร็ว ประหยัดเวลาทั้งคนเขียน-คนอ่าน

สำหรับ E-Book เพียงคลิกและดาวน์โหลด ไม่นานก็ได้อ่านแล้วประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคอย จึงไม่ต้องแปลกใจถ้าตลาด E-Book ไทยจะขยายตัวรวดเร็ว เพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อที่ไม่ชอบการรอนาน

Social Media เป็นการตลาดที่เข้าถึงง่าย

เนื่องจากนักเขียนหน้าใหม่ มักมีปัญหากับการหาสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนซื้อเนื้อที่โฆษณาราคาแพง แต่หากเป็น E-Book การแชร์ผลงานของคุณจะง่ายขึ้น เนื่องจากในบางแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการ E-Book มีการทำ Referral Linkหรือ “ลิ้งช่วยขาย” ให้คุณสามารถนำไปแปะในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือก็ยังทำได้ เพราะตัวแอพพลิเคชั่นรองรับ กรณีของ Ookbee เอง จะมีเมนูกดแชร์หน้าหนังสือจากในแอพพลิเคชั่นอยู่แล้ว ซึ่งจะแชร์ผลงานของคุณไปบน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ที่จะช่วยดึงดูดคนเข้ามาดูผลงานได้มากขึ้น โดยไมมีค่าใช้จ่าย

E-Book แนบไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงได้!

การนำสื่อผสมอื่นๆ มาใช้ในงานหนังสือของตนเองจะเป็นการขยายตลาดให้เราได้ทางหนึ่ง ด้วยการเพิ่มลูกเล่นแก้เซ็งให้กับคนอ่าน หากเปรียบเทียบกันระหว่างหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือ กับหนังสือที่มีทั้งภาพ วิดีโอ หรือเสียง แบบไหน น่าสนใจกว่ากันและในปัจจุบัน เพียงแค่คลิกก็ได้ฟังแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเครื่องเล่น

รายได้อื่นๆ ที่เข้ามาเพราะคุณเป็นนักเขียน!

บางครั้งนักเขียนก็เหมือนดารา เมื่อแนวคิดของคุณได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีคนให้ความสนใจมากมาย สื่อต่างๆ ก็จะวิ่งเข้าหาคุณ เช่น นิตยสาร เว็บข่าว รายการทีวี ฯลฯ และการได้รับเชิญไปร่วมงานต่างๆ นั้น คุณสามารถหารายได้จากส่งเหล่านี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้จากชื่อเสียงที่น่าเย้ายวนใจ

July 8, 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E Book “เรื่องเล่คนชายขอบ” เพื่อการเผยแพร่เรื่องเล่าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิส์ (E-Book ให้ผู้ที่สนใจงานความร่วมมือระหว่างประเทศของจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดน คู่ขนานได้เข้าใจกระบวนการดำเนิงานชัตเจนมากยิ่งขึ้น […]
June 13, 2018

RMUTT Smart Service Catalog

ประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้ 1. RMUTT E-Library  บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มทร.ธัญบุรี  เป็นบริการ e-book  e-magazine ตลอด 24 ช.ม. เพื่อนักศึกษาและบุคลากร สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส 2. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสร์เพื่อการสืบค้น เป็นบริการรวบรวมฐานข้อมูลภายใต้การทำสัญญาของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลต่าง ๆ 3. บริการ e-Book  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ […]
December 20, 2017

ผลงาน E-Book ของผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนา e-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC 9.2

หลักการและเหตุผล e-book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลายๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา E- Book และ e-Pub […]
June 5, 2017

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 16-17  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  คิดเป็นร้อยละ […]
May 18, 2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมี นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 16-17 […]
February 1, 2016

หลักสูตรการพัฒนา e-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC 9.2

วิทยากร : นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา (วิทยากรภายนอก บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำ กัด) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) หลักการและเหตุผล e-book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader […]