SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบ Graphic Board ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในงานออกบูธ SMEs THAILAND ภาคกลาง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560

SMEs RMUTT

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 

กรกฎาคม 3, 2017
SMEs RMUTT

ออกแบบ Graphic Board บูธ SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต […]
มิถุนายน 23, 2017
20170623-herbP1

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
พฤษภาคม 30, 2017
20170530-Goonline-P1

ออกแบบแผ่นพับ GoOnline

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
มีนาคม 17, 2017
20170317-SME-StrongP2

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
กรกฎาคม 1, 2016
20160826-SME-Trunaround-01

ออกแบบแผ่นพับ SMEs TrunAround

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
ธันวาคม 1, 2015
20151201-rollup-starup02

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาค […]