สมัครสมาชิกใหม่

ข้อกำหนด

เว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล  นี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ Portfolio เผยแพร่ข้อมูลบน Internet โดยมีข้อกำหนดให้สมาชิกของเว็บบล็อกจัดทำหรือนำเสนอข้อมูลที่เป็น Portfolio และองค์ความรู้ต่าง ๆ ประสบการณ์ ห้ามใช้เว็บบล็อกเผยแพร่ข้อมูลเพื่อขายสินค้าใด ๆ และต้องใช้ข้อความที่สุภาพไม่ระเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล หากเราพบว่าเว็บบล็อกของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ดูแลระบบจะขอลบสิทธิ์ผู้ใช้ออกจากระบบทันที

การสมัครสมาชิกใหม่โครงกพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ Portfolio การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคลสามารถสมัครสมาชิกได้ 2 แบบคือ

แบบที่ 1 กรณีที่เข้าร่วมอบรมกับโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่จัดขึ้นผู้ดูแลระบบจะเปิดระบบให้สามารถสมัครสมาชิกได้ในห้องอบรมโดยมีขั้นตอนตามคู่มือการอบรม 

icon-register

แบบที่ 2 กรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ให้ท่านดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครดังไฟล์แนบด้านล่างนี้และจัดส่งให้กับผู้ดูและระบบได้ทาง email ที่แนบไว้ในเอกสารใบสมัคร (ใช้สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมอบรมในโครงการที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเว็บบล็อกส่วนบุคคล เท่านั้น)

[wpfilebase tag=file id=2 /]