มีนาคม 20, 2018
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ  24 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้ ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 18 ชั่วโมง ณ อาคารฝึกอบรม  ชั้น2 ห้อง 202

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 24 เมษายน 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมก […]
มีนาคม 19, 2018
ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสอบ […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018
0006

ภาพบรรกาศการปฏิบัติงาน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยทีมเว็บไซต์

ภาพบรรกาศรวมการปฏิบัติงานท […]

หลักสูตรการฝึกอบรม


ผลงานด้านการออกแบบ

มกราคม 21, 2018
แบนเนอร์ จอ LED ประตู 4

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โค […]
พฤศจิกายน 8, 2017
20171103-eduroam_cover

ออกแบบคู่มือการเข้าใช้งาน Eduroam WIFI บนระบบ iOS และ Android

ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิต […]
พฤศจิกายน 8, 2017
20171011-5YRS-CRE-01

ออกแบบป้ายงานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิส […]

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

กุมภาพันธ์ 13, 2018
0006

ภาพบรรกาศการปฏิบัติงาน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยทีมเว็บไซต์

ภาพบรรกาศรวมการปฏิบัติงานท […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018
0033

ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 2561

ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครท […]
กรกฎาคม 20, 2017
20170720WEB01-025

ภาพบรรยากาศอบราการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเร […]

PowerPoint รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์