หลักสูตรการฝึกอบรม

ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบ เช่น Wordpress, infographic, การสร้างงานนำเสนอ เป็นต้น

สิงหาคม 9, 2020
โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกร […]
มกราคม 29, 2019
หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปา […]
มีนาคม 27, 2017
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
กรกฎาคม 8, 2016
การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016
เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016
Photoshop CS6

หลักสูตรการรีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016
หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016
การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

หลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ตารางฝึกอบรม การออกแบบสื่อ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016
โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
กุมภาพันธ์ 1, 2016
e-Book

หลักสูตรการพัฒนา e-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC 9.2

วิทยากร : นางสาวเบญจพร พุท […]