Infographic

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร iWork @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน

ภาพผลงาน infographic บางส่วนของผู้เข้าอบรม

สิงหาคม 27, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
สิงหาคม 25, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
สิงหาคม 9, 2020
โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกร […]
สิงหาคม 19, 2019
ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิก […]
พฤษภาคม 30, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

พบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏ […]
พฤษภาคม 10, 2019
อบรม infographic_๑๙๐๕๑๐_0050

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
เมษายน 11, 2019
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโ […]
มกราคม 17, 2019
20170908-ป้ายไฟตลาดร่มหุบ

ออกแบบ ป้ายไฟ ตลาดร่มหุบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรก […]
มกราคม 17, 2019
20190111-ptt-1

ออกแบบ ป้ายโปรเจคเตอร์ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิส […]
ตุลาคม 17, 2018
Print

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO […]
กรกฎาคม 31, 2018
การสร้าง infographic อย่างมืออ

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อ […]
มิถุนายน 7, 2018
Print

ออกแบบ Rollup RFID Book Return System

5 ขั้นตอนการยืมหนังสือ ด้ว […]