ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 2561

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018
January 31, 2018
ภาพบรรกาศการปฏิบัติงาน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยทีมเว็บไซต์
February 13, 2018

ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 2561

ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์ เพื่อไปปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read Album

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *