รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.รายงานผลการดำเนินงาน
2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ


 

October 2, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 18, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 4, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเกษียณ กำหนดส่งโรงพิมพ์ สัปดาห์นี้ 2. ออกแบบบูทคลัสเตอร์ งาน 7 กันยายน 2561 3. อัลบั้มรับปริญญา พระฉายาลักษณ์ 4. Infographic จบ/มีงานทำ แก้ไขแบบ/เพิ่มเติมข้อมูล
February 16, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2559-มกราคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ที่พัฒนาใหม่ รวม 5 เว็บไซต์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) สำนักสหกิจศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์) 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา (วรรณ์วิสาข์ […]