ภาพบรรยากาศอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

ภาพบรรยากาศ สร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8 ณ เทศลบาลนครรังสิต

เมื่อวันที่ 22  ถึง 23  กรกฏาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *