ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ออกแบบสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี
November 14, 2019
โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี
August 9, 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E Book “เรื่องเล่คนชายขอบ” เพื่อการเผยแพร่เรื่องเล่าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิส์ (E-Book ให้ผู้ที่สนใจงานความร่วมมือระหว่างประเทศของจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดน คู่ขนานได้เข้าใจกระบวนการดำเนิงานชัตเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลดำเนินงาน ค้นป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชาแดนและจังหวัดคู่ขนานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความนสนใจ ลดภาระค่ใช้จ่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กรมควบคุมโรค ขอเชิญนางสาวบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. 1)    บรรยาย ประโยชน์และความสำคัญของ E-book ตัวอย่างการออกแบบ E-book หลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบของ
E-book การเลือกใช้สี การเลือกใช้ตัวอักษร2)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของ Program และเครื่องมือในการใช้งาน Program ประกอบไปด้วยการสร้างเอกสารใหม่ และการตั้งค่าขนาดเอกสารสำหรับการจัดทำ E-book การสร้างแม่ธีมหรือเท็มเพลตด้วย Slide Master
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.00-17.00 น. 1)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การแทรกข้อความและจัดรูปแบบ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร

2)    การลบพื้นหลังของภาพด้วย www.remove.bg

3)    การรีทัชตกแต่ภาพด้าย Application Snapseed เบื้องต้น

4)    การติดตั้งตัวอักษรเพื่อใช้ในการออกแบบ E-book จากเว็บไซต์ www.f0nt.com

5)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การแทรก Video หรือไฟล์เสียง

เวลา 09.00-12.00 น. 1)    บรรยาย วิธีการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร้างไฮเปอร์ลิงก์

2)    การบันทึกไฟล์เพื่อนำขึ้นบนออนไลน์บนเว็บไซต์ https://pubhtml5.com

3)    อัพโหลดไฟล์บนระบบออนไลน์เป็น E-book ที่สามารถแชร์บน Social Media หรือฝังไว้บนเว็บไซต์

4)    Workshop จัดทำ e-Book 1 เล่ม เรื่อง เรื่องเล่าของนกยูง

5)    สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม

E-Book มีอะไรดี ?

ยุคดิจิตัล เป็นยุคที่นักเขียน หรือคอลัมนิสต์ต้องปรับตัวเข้าหาสื่อออนไลน์ และอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนจากการทำงานส่งสำนักพิมพ์ เพื่อตีพิมพ์ลงกระดาษแบบเดิมๆ ตอนนี้กลายเป็นการทำสื่อที่เรียกว่า eBook ซึ่งมีหลายช่องทางที่ทำให้นักเขียนหารายได้แบบออนไลน์ได้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องง้อสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์แบบแต่ก่อน นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆ ด้าน ดังนี้

รับกำไรจากการขายไป 100%

แม้ว่าการตีพิมพ์งานเขียนกับสำนักพิมพ์จะไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องการขาดทุน แต่ต้องแลกกับส่วนแบ่งรายได้น้อยนิดจากสำนักพิมพ์เท่านั้น แต่ E-Book นั้นใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยเพียงมีไอเดียเจ๋งๆ ก็มีโอกาสได้รับกำไรที่มากขึ้น หรืออาจจะเรียกได้ว่า 100% จากที่ลงแรงไป สิ่งที่จะได้กลับมา มันเป็นเงินของคุณคนเดียว!

ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง

สมัยก่อนหากต้องการจะทำหนังสือสักเล่ม คุณจะต้องสืบราคาต้นทุนการพิมพ์หนังสือ และต้องยอมจ่ายต้นทุนการพิมพ์ รวมถึงค่าจัดส่งหนังสือให้กับลูกค้า หรือกระทั่งยอมโดนหักค่าฝากขายในร้านหนังสือ แต่เมื่อก้าวเข้ามาสู่ยุคของ E-Book คุณไม่ต้องเสียค่าพิมพ์แม้แต่บาทเดียว ลูกค้าสามารถซื้อหนังสือคุณทั้งเล่มเพียงแค่กดคลิกเท่านั้น ไม่ต้องมีค่าจัดส่งใดๆ และตอนนี้ในแอพพลิเคชั่นอีบุ๊คบางแห่งไม่ทำการเก็บส่วนแบ่งรายได้แล้วเช่น Ookbee ดังนั้นคุณจะได้ รายได้จากการขายแบบเต็มๆ โดยไม่ต้องลงทุนมาก

ซื้อง่าย ขายเร็ว ประหยัดเวลาทั้งคนเขียน-คนอ่าน

สำหรับ E-Book เพียงคลิกและดาวน์โหลด ไม่นานก็ได้อ่านแล้วประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคอย จึงไม่ต้องแปลกใจถ้าตลาด E-Book ไทยจะขยายตัวรวดเร็ว เพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อที่ไม่ชอบการรอนาน

Social Media เป็นการตลาดที่เข้าถึงง่าย

เนื่องจากนักเขียนหน้าใหม่ มักมีปัญหากับการหาสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนซื้อเนื้อที่โฆษณาราคาแพง แต่หากเป็น E-Book การแชร์ผลงานของคุณจะง่ายขึ้น เนื่องจากในบางแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการ E-Book มีการทำ Referral Linkหรือ “ลิ้งช่วยขาย” ให้คุณสามารถนำไปแปะในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือก็ยังทำได้ เพราะตัวแอพพลิเคชั่นรองรับ กรณีของ Ookbee เอง จะมีเมนูกดแชร์หน้าหนังสือจากในแอพพลิเคชั่นอยู่แล้ว ซึ่งจะแชร์ผลงานของคุณไปบน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ที่จะช่วยดึงดูดคนเข้ามาดูผลงานได้มากขึ้น โดยไมมีค่าใช้จ่าย

E-Book แนบไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงได้!

การนำสื่อผสมอื่นๆ มาใช้ในงานหนังสือของตนเองจะเป็นการขยายตลาดให้เราได้ทางหนึ่ง ด้วยการเพิ่มลูกเล่นแก้เซ็งให้กับคนอ่าน หากเปรียบเทียบกันระหว่างหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือ กับหนังสือที่มีทั้งภาพ วิดีโอ หรือเสียง แบบไหน น่าสนใจกว่ากันและในปัจจุบัน เพียงแค่คลิกก็ได้ฟังแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเครื่องเล่น

รายได้อื่นๆ ที่เข้ามาเพราะคุณเป็นนักเขียน!

บางครั้งนักเขียนก็เหมือนดารา เมื่อแนวคิดของคุณได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีคนให้ความสนใจมากมาย สื่อต่างๆ ก็จะวิ่งเข้าหาคุณ เช่น นิตยสาร เว็บข่าว รายการทีวี ฯลฯ และการได้รับเชิญไปร่วมงานต่างๆ นั้น คุณสามารถหารายได้จากส่งเหล่านี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้จากชื่อเสียงที่น่าเย้ายวนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *