รายงาน webromatics

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

เนื่องด้วยมีการจัดทำอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยใช้หลักการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” ที่จัดทำโดย Cybermetrics Lab ใน www.webometrics.info ซึ่งในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้น มีสูตรในการจัดอันดับประกอบไปด้วย

PRESENCE. วัดจำนวนเว็บเพจจาก website ที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน จาก Search engine, Google, Yahoo และ Bing ค้นหา

VISIBILITY. วัดผลกระทบการอ้างอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทำการประเมินเทียบกับ Visibility เป็นจำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงค์มายังเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ web publication นั้นๆ

OPENNESS. วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่ จำนวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ Rich File คือ จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน

EXCELLENCE. เอกสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับ Scholar คือ จำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Schola

 

NameSizeHits
NameSizeHits
01-รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และผลสรุปการดำเนินงาน 25605.9 MiB271
02-รายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th แผนการดำเนินการในการเพิ่มอันดับบน Webometrics และผลสรุปการดำเนินการ 25604.1 MiB591
ธันวาคม 21, 2017
20171221-webromatic

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซ […]
สิงหาคม 10, 2017
webmometric-new3-01

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซ […]