รายงาน webromatics

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

เนื่องด้วยมีการจัดทำอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยใช้หลักการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” ที่จัดทำโดย Cybermetrics Lab ใน www.webometrics.info ซึ่งในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้น มีสูตรในการจัดอันดับประกอบไปด้วย

PRESENCE. วัดจำนวนเว็บเพจจาก website ที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน จาก Search engine, Google, Yahoo และ Bing ค้นหา

VISIBILITY. วัดผลกระทบการอ้างอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทำการประเมินเทียบกับ Visibility เป็นจำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงค์มายังเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ web publication นั้นๆ

OPENNESS. วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่ จำนวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ Rich File คือ จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน

EXCELLENCE. เอกสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับ Scholar คือ จำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Schola

 

[wpfilebase tag=list id=3 tpl=table pagenav=1 /]

December 21, 2017

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก เนื่องด้วยมีการจัดทำอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยใช้หลักการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” ที่จัดทำโดย Cybermetrics Lab ใน www.webometrics.info ซึ่งในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้น มีสูตรในการจัดอันดับประกอบไปด้วย PRESENCE. วัดจำนวนเว็บเพจจาก website […]
August 10, 2017

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities http://www.4icu.org/th/ มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 22 ของประเทศ) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) […]