ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2018
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 29 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[29], ล้านนา[33], อีสาน[38], พระนคร[41], สุวรรณภูมิ[48], ศรีวิชัย[55], ตะวันออก[61], รัตนโกสินทร์[64], กรุงเทพ[71])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) (มทส.[7], มจธ.[8], สจล.[11], ,มจพ.[18], ม.มหานคร[20], มทร.ธัญบุรี[29])
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 29 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

กลุ่มราชมงคล 9 แห่ง

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

จำนวนตัวชี้วัดการจัดอันดับ
ความหมายของในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้นประกอบไปด้วย
• external link: link ที่เชื่อมโยงภายนอกเว็บ คือ link ที่เชื่อม ข้อมูลไปสู่ website อื่นๆ ภายนอกเว็บไซต์เดิม
• Referring domain: Number of referring external root domains to the researched root domain or URL.
• Referring IPs (Root/URL): Number of referring IP addresses to the researched root domain or URL.
• Referring Subnets (Root/URL): Number of referring subnets to the researched root domain or URL.

 

January 31, 2018

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2018 ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand) • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 29 ของประเทศ • มทร.ธัญบุรี […]
January 31, 2018

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th) ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2018 (www.4icu.org/th) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 14 ของประเทศ) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ […]
January 31, 2018

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018 ข่าวประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018 การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (www.webometrics.info/en/node/169) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ […]