สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

รายงาน

1. งานประจำ
2. งานโครงการ
3. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สไลด์2 สไลด์3สไลด์4

งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 94 ข่าว
2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์
3. รายงานผลการดำเนินงาน U-Multirank  2 รายการ
4. ส่งโฆษณา GDN 2 เรื่อง เรื่องละ 4 ขนาด 8 ชิ้น
5. ส่งบันทึกข้อความ 5 เรื่อง
6. ออกแบบ 10 ขนาด 9 แบบ
7. ประสานงาน 2 เรื่อง


สไลด์5
สไลด์6สไลด์7สไลด์8สไลด์9สไลด์10สไลด์11สไลด์12สไลด์13สไลด์14สไลด์15สไลด์16สไลด์17สไลด์18สไลด์19สไลด์20สไลด์21สไลด์22สไลด์23สไลด์24สไลด์25สไลด์26สไลด์27

งานโครงการ

1.OTOP จังหวัดสกลนคร
2.โครงการ อพสธ.-มทร.ธัญบุรี (www.rspg.rmutt.ac.th)
3.โครงการบริการวิชาการ มทร.ธัญบุรี (www.usr.rmutt.ac.th)

 

 

สไลด์28สไลด์29สไลด์30สไลด์31สไลด์32สไลด์33สไลด์34สไลด์35สไลด์36สไลด์37สไลด์38สไลด์39สไลด์40สไลด์41สไลด์42

 

February 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ รายงาน 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 94 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. […]
February 4, 2019

เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร