20190111-ptt-1

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 

January 17, 2019

ออกแบบ ป้ายโปรเจคเตอร์ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  
January 8, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

    สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.งานประจำ 2.งานโครงการ 3.งานอื่นๆ   งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  50 เรื่อง 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. ปรับ Theme Website […]